Tải APPĐăng tin dễ dàng
HN
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
  room-img
  room-img

  N\u01b0\u1edbc Hoa Charme Ch\355nh H\343ng

  Chia sẻ
  Mẹ và BéMẹ và bé
  Thông tin
  680,000 đ

  \ud83d\udc83\ud83d\udc83 DU DU\u031bO\u031bNG HU\u031bO\u031bNG THO\u031bM NHE\u0323 NHA\u0300NG CHO BUO\u0302\u0309I CAFE \u0110A\u0302\u0300U TUA\u0302\u0300N CU\u0300NG CHA\u0300NG THE\u0302M LA\u0303NG MA\u0323N \ud83d\udc83\ud83d\udc83 \ud83c\udf3a La\u0300 ta\u0323\u0302p ho\u031b\u0323p nhu\u031b\u0303ng no\u0302\u0301t hu\u031bo\u031bng mang du\u031b vi\u0323 cu\u0309a ha\u0300ng loa\u0323t nguye\u0302n lie\u0323\u0302u ga\u0302y ghie\u0323\u0302n: Cafe, ha\u0323nh nha\u0302n, hoa ho\u0302\u0300ng Bulary, cacao, go\u0302\u0303 tuye\u0302\u0301t tu\u0300ng.... ke\u0302\u0301t ho\u031b\u0323p mo\u0323\u0302t ca\u0301ch khe\u0301o le\u0301o va\u0300 ho\u0300a quye\u0323\u0302n hoa\u0300n ha\u0309o \u0111e\u0302\u0301n tinh te\u0302\u0301, ba\u0323n kho\u0302ng the\u0302\u0309 nha\u0323\u0302n ra ba\u0302\u0301t cu\u031b\u0301 1 mu\u0300i rie\u0302ng le\u0309 na\u0300o. Vo\u031b\u0301i #Good_Girl, mo\u0323i co\u0302 ga\u0301i \u0111e\u0302\u0300u ye\u0302u thi\u0301ch vi\u0300 chu\u0301ng so\u031b\u0303 hu\u031b\u0303u nhu\u031b\u0303ng ca\u0309m gia\u0301c nhe\u0323 nha\u0300ng \u0111e\u0302\u0301n kho\u0301 ta\u0309, trong ca\u0301i la\u0323nh lu\u0300ng co\u0301 ca\u0309 su\u031b\u0323 a\u0302\u0301m a\u0301p, trong ca\u0301i ca\u0301 ti\u0301nh co\u0301 su\u031b\u0323 me\u0302\u0300m ma\u0323i tu\u031b\u0323 nhie\u0302n - La\u0300 su\u031b\u0323 giao thoa giu\u031b\u0303a o\u0302\u0300n a\u0300o va\u0300 la\u0323\u0306ng le\u0303 ... #Good_Girl da\u0302\u0303n lo\u0302\u0301i ca\u0309m xu\u0301c \u0111i tu\u031b\u0300 no\u0302\u0300ng na\u0300n \u0111e\u0302\u0301n di\u0323u da\u0300ng. Vi\u0301 mo\u0323\u0302t co\u0302 na\u0300ng ye\u0302u #Good_Girl vo\u031b\u0301i ve\u0309 tho\u031b mo\u0323\u0302ng be\u0302n ngoa\u0300i, nhu\u031bng la\u0323i \u0111a\u0306\u0300m tha\u0306\u0301m va\u0300 quye\u0302\u0303n ru\u0303 a\u0302\u0309n sa\u0302u. Mu\u0300i hu\u031bo\u031bng \u0111a\u0323\u0306c tru\u031bng: \ud83d\udc49 Hu\u031bo\u031bng \u0111a\u0302\u0300u: Ha\u0323nh nha\u0302n, cafe, cam Bergamot, qua\u0309 chanh va\u0300ng \ud83d\udc49 Hu\u031bo\u031bng giu\u031b\u0303a: Hoa nha\u0300i Sambac, hoa hue\u0323\u0302 tra\u0306\u0301ng, hoa die\u0302n vi\u0303, hoa ho\u0302\u0300ng Bulgary, hoa cam \ud83d\udc49 Hu\u031bo\u031bng cuo\u0302\u0301i: \u0110a\u0323\u0302u Tonka, cacao, go\u0302\u0303 \u0111a\u0300n hu\u031bo\u031bng, hu\u031bo\u031bng Vani, ke\u0323o nha\u0302n ha\u0323t, que\u0302\u0301, go\u0302\u0303 tuye\u0302\u0301t tu\u0300ng, go\u0302\u0303 Cashmere, ca\u0302y hoa\u0306\u0301c hu\u031bo\u031bng, ho\u0302\u0309 pha\u0301ch, xa\u0323 hu\u031bo\u031bng

  Liên hệ ngay
  Avatar
  Showroom Hương Lành
  SĐT: 0966940800
  Ngày đăng: 08:45:44 10-09-2020
  Điều khoản và chính sách
  Copyright © RAOVAT24H JSC - 2021 All Rights Reserved